Göcsejről

Göcsej

"Tájképi szépségeivel, néprajzi érdekességeivel méltán megérdemli a komoly turisták figyelmét. Orvosi szempontból pedig pótolja a magaslati üdülőhelyeket. Szelíd lankák, termékeny dombok, virággal tarkított rétek, szőlővel, gyümölcsösökkel borított «hegyek», zúgó fenyvesek és madárdalos lombos erdők váltakoznak benne, völgyeiben fürdésre, rákászásra, horgászásra alkalmas patakok csobognak. A «hegyek» királya a Kandikó, 302 méter magasságába remek szerpentin-út kanyarog fel. Leszállunk az autóról, amely Egerszegről kivisz bennünket, mély lélegzetet veszünk s mintha a magyar Svájcban volnánk, megittasult gyönyörűséggel tekintünk szét erről az isteni Olimpuszról. Belátunk Göcsej «belébe», a Zala és Válicka közének minden zeg-zúgába, sőt tiszta időben elláthatunk egészen odáig, ahol a nagy távolban felvillanó ici-pici fehérség árulja el, hogy ott a mi tengerünk, a Balaton."
[Pesthy Pál dr.: Zalaegerszeg múltja és jelene : képekkel és a város térképével ellátott Útmutató. (1931)]

Képeslapok a múltból. A jelent pedig tapasztaljátok meg a Göcsej Galopp kapcsán.

Készítsd el weboldaladat ingyen!